Uw mening

Voor het veiliger maken van de Nieuwveenseweg zijn twee schetsontwerpen gemaakt. Dat betekent dat er op hoofdlijnen een keuze voorligt voor de nieuwe inrichting. Hiervoor zijn twee verschillende varianten bedacht zoals ook beschreven onder ‘visie: van 50 naar 30’

  • Variant 1 – 30 km/uur met fietssuggestiestroken

  • Variant 2 - 30 km/uur met behoud van vrijliggend fietspad

Inmiddels is de reactietermijn verstreken. Bedankt voor uw opmerkingen.