Participatie

Royal HaskoningDHV heeft de Nieuwveenseweg en Noordenseweg beoordeeld en verbetervoorstellen opgesteld. Dit heeft geleid tot een pakket aan maatregelen, vertaald naar twee schetsontwerp. Deze schetsontwerpenvarianten zijn al afgestemd met diverse stakeholders.

  1. Bewonersavond aanwonenden Nieuwveenseweg
    Op 1 juni 2022 heeft een bewonersavond plaatsgevonden waarbij alleen de direct aanwonenden van de Nieuwveenseweg, de fietsersbond en het Platform gehandicapten en senioren Nieuwkoop zijn uitgenodigd, waarbij de analyse van de weg en beide ontwerpvarianten zijn toegelicht. Op basis van deze bijeenkomst is onder andere besloten om de ontwerpen aan te scherpen en een inloopavond te organiseren in combinatie met het inzetten van het online platform.

  2. Inloopavond gehele kern Nieuwkoop
    Op 5 juli 2022 heeft een inloopavond plaats gevonden waarbij iedereen in de gelegenheid is geweest om de schetsontwerpen en sfeerimpressies te bekijken en vragen te stellen.

  3. Online platform voor gehele gemeente
    door middel van dit online-platform worden gemeentebreed reacties op de schetsontwerp opgehaald en wordt gevraagd welke variant de voorkeur heeft.

Fasen van het vervolgproces

Adviesrapport -> Besluitvorming college -> Besluitvorming raad -> Uitvoeringsfase

Opstellen rapportage en definitief schetsontwerp

Op basis van de verzamelde reacties via de verschillende participatiemomenten, heeft Royal HaskoningDHV een adviesrapport opgesteld met de resultaten van deze studie voor de gemeente Nieuwkoop. Dit rapport is in september 2022 opgeleverd.

Besluitvorming college & gemeenteraad

Het advies, in combinatie met de opgehaalde reacties, wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Het college van B&W komt vervolgens met een voorstel voor maatregelen naar de gemeenteraad. Vervolgens beslist de raad welke variant tijdens het groot onderhoud wordt gerealiseerd.

De data van de besluitvorming worden later nog bekend gemaakt.

Uitvoeringsfase vanaf 2023

Na het uiteindelijke besluit wordt overgegaan naar de uitvoeringsfase. Dit zal waarschijnlijk in het tweede of derde kwartaal in 2023 plaatsvinden.