Welkom op dit online platform.

Onlangs heeft de gemeente Nieuwkoop het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) vastgesteld. Hierin staat het verkeersbeleid voor de komende jaren in omschreven. Daarin is onder andere de oversteekbaarheid van de Nieuwveenseweg als verkeersveiligheidsknelpunt benoemd. 

Ondertussen is de Nieuwveensweg is toe aan onderhoud en zijn middelen beschikbaar gesteld om de veiligheid van de oversteken te verbeteren.

Naast het verbeteren van de oversteekbaarheid is de vraag of ook de mogelijkheid is om weg aan te passen van een 50 km/uur naar 30 km/uur weg en hoe de weg er dan uit kan gaan zien.

Waar vind ik meer informatie

De gemeente Nieuwkoop heeft in samenwerking met Royal HaskoningDHV twee schetsontwerpen opgesteld voor het opnieuw inrichten van de Nieuwveenseweg en Noordenseweg.

De gemeente Nieuwkoop hoort graag wat u van deze schetsontwerpen vindt en of u een voorkeur heeft voor een bepaalde variant. Daarom worden u als de gebruikers, bewoners  en ondernemers van de Nieuwveensweg en Noordenseweg om uw mening en voorkeur gevraagd.  Dat helpt ons om  de voorkeursvariant te kunnen kiezen en die vervolgens uit te werken. Hieronder leest u hoe u uw mening en voorkeur kunt geven. Inmiddels is de reactietermijn verstreken. Bedankt voor uw opmerkingen.

Omdat bij het terugbrengen van de snelheid van 50 km/uur naar 30 km/ uur een andere vormgeving van de weg hoort, zijn de varianten die we voor de Nieuwveenseweg en Noordenseweg hebben gemaakt ook keuzes die een blauwdruk vormen voor andere wegen waar we op termijn een 30 km/uurweg van zouden willen maken. Vandaar dat we dit aan alle bewoners van Nieuwkoop willen voorleggen.

Wat is de aanleiding voor de herinrichting?

Hoe is de situatie nu?

Een overzicht van de aanleiding en organisatie van de participatie én communicatie, alsmede de resultaten van de peiling.

Variant 1 met suggestiestroken

Variant 2 met vrijliggend fietspad

Inmiddels is de reactietermijn verstreken.

Waarom van 50 km/uur terug naar 30 km/uur?

Wat betekent dit concreet voor de Nieuwveenseweg?